Strategi - en innføring

Velkommen til nettsiden der studenter, emneansvarlige og faglærere kan laste ned læringsverktøy til Strategi - en innføring 7. utgave  av Göran Roos, Georg von Krogh og Johan Roos.

Nedenfor finner du filen med litteraturlisten til den trykte boken. 

Filen med figurene fra boken er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum. For å få tilsendt passord, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.

 

I fanen Kapitler over finner du tilleggskappitlene 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 11B og 12B som er nevnt i læreboken.